بیش از دو دهه است که در سرتاسر جهان و ایران، شرکت های موفق و کسب وکارهای هوشمند روی رشد مجموعه خود سرمایه گذرای می کنند و با آموز شهای حرفه ای و به روز که با شدت زیاد در حال تغییر می باشند تمامی پرسنل سازمان خود را از نگهبانی تا مدیریت به علوم مدرن و اثرگذار مجهز م یکنند.
روانشناسی ثابت کرده است که تیپ های شخصیتی مختلف در بازاریابی و فروش نیاز به رفتار و ارتباطات مناسب به خودشان را دارند و در غیر اینصورت به سرعت شما را ترک می کنند و به طرف رقبای شما خواهند رفت.
تیم آموزشی حرفه ای ما با بیش از دو دهه تجربه در آموزش های جامع، کاربردی و تخصصی و علمی بصورت عملی در خدمت کسب وکارها و مدیران محترم می باشد.
آموزش های: (تئوری وعملی)
آموزش بازاریابی و فروش حضوری و غیر حضوری
آموزش روانشناسی ارتباطات و فروش و آشنایی با تیپ های شخصیتی و دسته بندی مشتریان بصورت کاملاً علمی و کاربردی
آموزش خدمات پس از فروش
آموزش مدیریت فروش
مهارت های ارتباط با مشتریان شاکی و ناراضی
مهارت های بازاریابی و فروش تلفنی
آموزش های سمپلینگ
آموزش های اصول مشتری مداری CRM
چگونه تیم فروش حرفه ای داشته باشیم؟