امروزه مارکتینگ علمی بسیار گسترده و متشکل از علوم میان رشته ای دیگر می باشد که در بازار به شدت رقابتی آنهم با تغییرات بسیار زیاد، می تواند برای کسب وکارهای هوشمند و مدیران با درایت، ایجاد تمایز نموده تا بتوانند از رقبای خود گوی سبقت بگیرند و باعث ایجاد وفاداری بیشتر مخاطبین به کسب وکار آنها شود و ابتدا بقاء داشته باشند و سپس به سوددهی برسند.
فروش و بازاریابی امروزه بسیار پیچیده و تخصصی شده است. چون مخاطبین هوشمند و حساس شده اند و مشتریان الان با مشتریان یک دهه قبل متفاوت هستند و از همه مهمتر رقبای بازار با رقبای یک دهه قبل نیز متفاوت هستند.
یکی از مهمترین ارکان موفقیت کسب و کارها در جهان داشتن طرح و برنامه کسب و کار (Business Plan) و تدوین برنامه بازاریابی (Market Plan) می باشد که متأسفانه در کشور ما مورد توجه قرار نمی گیرد.
تیم حرفه ای مشاوره ما با بیش از دو دهه تجربه در بازار، آماده ارایه راهکاری های خلاقانه فروش شامل: مهندسی فروش، پیش بینی فروش و توسعه فروش می باشد. همچنین کنترل، نظارت و هدایت تیم های بازاریابی شرکت ها و تجهیز سازمان فروش، به همراه طرح های بازاریابی هدفمند جهت بقا و رشد می باشد.